ការធានា

ការធានាផលិតផលមានកំណត់

ការធានាផលិតផលមានកំណត់នេះរួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលទាំងអស់ដែលបានលក់ក្រោមឈ្មោះយីហោ Telsto ។ផលិតផល Telsto ទាំងអស់ រួមទាំងផ្នែកដែលប្រើក្នុងផលិតផល Telsto ទាំងអស់មានការធានាដែលធានាថាពួកគេនឹងគោរពតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើង ហើយមិនមានពិការភាពក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញវិក្កយបត្រពី Telsto។ការលើកលែងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងតែក្នុងករណីដែលរយៈពេលខុសគ្នាត្រូវបានកំណត់ក្នុងសៀវភៅណែនាំផលិតផល Telsto ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ ឬឯកសារផលិតផលផ្សេងទៀតណាមួយ។

ការធានានេះមិនអនុវត្តចំពោះផលិតផលណាមួយដែលកញ្ចប់ត្រូវបានបើកមុនពេលដំឡើងនៅកន្លែង ហើយមិនបន្តដល់ផលិតផលណាដែលខូច ឬបង្ហាញបញ្ហា៖ (1) ជាលទ្ធផលនៃការដំឡើងខុស គ្រោះថ្នាក់។មហាអស្ចារ្យ ការប្រើប្រាស់ខុស ការរំលោភបំពាន ការចម្លងរោគ បរិស្ថានរាងកាយ ឬប្រតិបត្តិការមិនសមស្រប ការថែទាំមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬការក្រិតតាមខ្នាត ឬកំហុស Telsto ផ្សេងទៀត;(2) ដោយប្រតិបត្តិការលើសពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រើប្រាស់ និងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងការណែនាំ និងសន្លឹកទិន្នន័យដែលមានបំណងសម្រាប់ផលិតផល Telsto;(3) ដោយសម្ភារៈដែលមិនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Telsto;(4) ដោយការកែប្រែ ឬសេវាកម្មដោយនរណាម្នាក់ក្រៅពី Telsto ឬអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានការអនុញ្ញាតពី Telsto ។

កម្មវិធីបង្កប់

កម្មវិធីបង្កប់ដែលមាននៅក្នុងផលិតផល Telsto ណាមួយ ហើយបានដំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងផ្នែករឹងដែលបានបញ្ជាក់ Telsto មានការធានារយៈពេល 2 ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញវិក្កយបត្រពី Telsto ដោយធានានូវដំណើរការស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ Telsto លុះត្រាតែត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណដាច់ដោយឡែក និងជា ស្ថិតក្រោមដែនកំណត់សម្រាប់ផលិតផលភាគីទីបីដែលបានកំណត់ខាងក្រោម។

ឱសថ

កាតព្វកិច្ចផ្តាច់មុខ និងផ្តាច់មុខរបស់ Telsto និងដំណោះស្រាយផ្តាច់មុខរបស់អ្នកទិញក្រោមការធានានេះគឺសម្រាប់ Telsto ជួសជុល ឬជំនួសផលិតផល Telsto ដែលមានកំហុស។Telsto នឹងរក្សាការសំរេចចិត្តតែមួយគត់ចំពោះដំណោះស្រាយណាមួយដែល Telsto នឹងផ្តល់ជូនអ្នកទិញ។សេវាធានានៅនឹងកន្លែងមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងទេ ហើយនឹងត្រូវចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទិញ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពី Telsto ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមុនពេលចាប់ផ្តើមសេវាកម្មធានានៅនឹងកន្លែង។

អ្នកទិញត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ Telsto ក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ ឬឧបទ្ទវហេតុណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផល Telsto ។

Telsto រក្សាសិទ្ធិក្នុងការពិនិត្យមើលផលិតផល Telsto នៅកន្លែង ឬចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនៃផលិតផល។យោងទៅតាមការបញ្ជាក់ដោយ Telsto ថាពិការភាពត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការធានានេះ ផលិតផលដែលបានជួសជុល ឬជំនួសនឹងត្រូវបានគ្របដណ្តប់ក្រោមការធានារយៈពេលពីរឆ្នាំដើមសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់នៃអំឡុងពេលដែលវាអាចអនុវត្តបាន។

ការលើកលែង

មុនពេលប្រើប្រាស់ អ្នកទិញត្រូវកំណត់ពីភាពសមស្របនៃផលិតផល Telsto សម្រាប់គោលបំណងដែលបានគ្រោងទុក ហើយនឹងទទួលយកហានិភ័យ និងការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងវា។ការធានានេះមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះផលិតផល Telsto ណាមួយដែលត្រូវបានទទួលរងនូវការប្រើប្រាស់ខុស ការធ្វេសប្រហែស ការផ្ទុក និងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ ការដំឡើង ការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតាមមធ្យោបាយណាមួយដោយមនុស្សក្រៅពី Telsto ឬមនុស្សទាំងនោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ Telsto ។ផលិតផលភាគីទីបីមិនត្រូវបានធានារ៉ាប់រងក្រោមការធានានេះទេ។

ផលិតផលដែលមិនអនុលោមតាមមិនគួរត្រូវបានប្រគល់ទៅ Telsto ទេលុះត្រាតែ៖
(i) ផលិតផលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់។
(ii) ផលិតផលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងការវេចខ្ចប់ដើមរបស់វា។
(iii) ហើយផលិតផលត្រូវបានអមដោយ Telsto's Return Material Authorizaton ។

ដែនកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ Telsto នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទិញ ឬភាគីទីបីណាមួយចំពោះការខូចខាត ឬការខូចខាតដោយប្រយោល ផលវិបាក ឬដោយប្រយោល រួមទាំងការបាត់បង់ដើមទុន ការប្រើប្រាស់ ការផលិត ឬប្រាក់ចំណេញ ដែលកើតឡើងពីមូលហេតុណាមួយក៏ដោយ សូម្បីតែ ក្នុងករណីដែល Telsto ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាត ឬការខូចខាតនោះ។

លើក​លែង​តែ​ដូច​ដែល​បាន​ចែង​យ៉ាង​ច្បាស់​នៅ​ក្នុង​ការ​ធានា​នេះ Telsto មិន​ធ្វើ​ការ​ធានា ឬ​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ទៀត បង្ហាញ ឬ​បង្កប់​ន័យ​រួម​ទាំង​អ្វី​ទាំង​អស់។ការធានាដោយបង្កប់ន័យនៃភាពអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ។Telsto មិនទទួលខុសត្រូវលើការធានា និងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលមិនមានចែងនៅក្នុងការធានានេះទេ។